Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Tavoitteet

 

Opiskelija osaa

suunnitella opinnäytetyöprosessia

toimia yhteistyössä työelämä- ja hanketoimijoiden kanssa

noudattaa hyvää tieteellistä käytännettä ja välttää sen loukkauksia

löytää tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarvittavaa tietoa

soveltaa lähdekritiikkiä

raportoida opinnäytetyön tutkivan kirjoittamisen perusteiden mukaan

  • No labels