Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opinnäytetyö osana tutkimus- ja kehittämisosaamista, opinnäytetyö toiminnallisena kehittämishankkeena, opinnäytetyö työelämä- ja

hanketoimijoiden toimeksiantona, erilaiset opinnäytetyöt (laadullinen, määrällinen, toiminnallinen), opinnäytetyön ohjauksen hyödyntäminen,

tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset ohjeet ja niiden loukkausten välttäminen

  • No labels