Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Tavoitteet

Opiskelija osaa

laatia laadullisen ja määrällisen tutkimusasetelman käsitellä laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa

analysoida laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa

käsitellä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä

arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä

soveltaa tutkimuksellista lähestymistapaa toiminnallisessa kehittämishankkeessa

  • No labels