Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietoperusta, käsitys tiedosta ja peruskäsitteet,tutkimusaiheen määrittely, tutkittava kohde ja sen rajaaminen, tutkimuksen tavoite, tehtävä ja

ongelmat, tutkimussuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laadinta

  • No labels