Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- soveltaa ja syventää osaamistaan sosiaalialan eri tehtävissä

- arvioida työyhteisön toimintaa

- jäsentää esimiestyötä, työyhteisön viestintää ja toimintaa yhteistyöverkostoissa

- kehittää työyhteisön toimintaa ammatillisesti

- toimia yritteliäästi ja yrittäjämäisesti.

Sisältö

Harjoittelu suoritetaan sosiaalialan toimintaympäristöissä joko julkisen, yksityisen tai 3. sektorin toimipaikoissa tai joko

omassa yrityksessä tai omaa yrittäjyyttä valmistellen.

Suoritustapa ja arviointi

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu, kirjalliset oppimistehtävät ja itsearviointi.

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointikriteerit: http://reppu.lamk.fi/mod/page/view.php?id=49451

  • No labels