Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

 47YOY1003 YMPÄRISTÖ-ICT PROJEKTI 1 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tiimi- ja projektityöskentelyn vaatimukset
  • osaa soveltaa tiimi- ja projektityöskentelyn vaatimuksia aktiivisena tiimin jäsenenä
  • ymmärtää projektihenkilöiden eri roolit
  • osaa soveltaa itsenäisesti hankkimaansa tietoa annetun projektityön ratkaisemiseksi.

Sisältö

Tiimi- ja projektityöskentely, itsenäinen tiedonhankinta ja ongelmanratkaisutaito.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn ja projektiesitys ja -dokumentit.
2. Etäopetus: -
Arviointi asteikolla: 1-5.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja suoritettavat projektityöt sovitaan opintojakson alussa.

  • No labels