Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

47AOEN005 ICT-AMMATTILAISEN ENGLANTI 5 OP (integroitu)

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kommunikoinnin tärkeyden liiketoimintaprosesseissa ja tietojärjestelmän suunnittelussa
  • viestii selkeästi ja interaktiivisesti englanniksi
  • osaa lukea ammattikirjallisuutta tehokkaasti
  • osaa kuvailla tietojärjestelmiä ja kehitysprosesseja
  • tuottaa selkeitä dokumentteja.

Sisältö

Luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen.

Edeltävät opinnot

01ENG Englannin kieli ja viestintä (3 op)

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn ja oppimistehtävät
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 – 5.

  • No labels