Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvailla sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ohjaavien normi- ja informaatio-ohjauksen asiakirjoja (tiedon taso)

- osaa kuvailla johtamisen sisältöjä, keinoja ja merkityksiä työyhteisöjen tuloksellisessa toiminnassa (tiedon taso)

- osaa kuvata asiakas- ja henkilöstönäkökulmien sisältöjä, merkityksiä ja keinoja työyhteisöjen tuloksellisessa toiminnassa (ymmärtämisen taso)

Sisältö

Sosiaali- ja terveyspolitiikka: keskeiset sosiaali- ja terveysalaa ohjaavat asiakirjat; orientaatio johtamiseen ja esimiestyöhön: johtaminen, merkitys, keinot; laatuosaaminen: laatutekijät, laadunhallinnan keinot.

 

Suoritustapa ja arviointi

Verkko-opetus/lähiopetus, osallistuminen ja tehtävät/seminaarit. Näyteportfolio. Arviointi 1 – 5.

Taso 5 Opiskelija

 -tarkastelee kriittisesti sosiaali- ja terveysalaa ohjaavien asiakirjojen ja työelämän toimintaa

 -löytää toimivia laatutyökaluja toiminnan kehittämiseen

- tarkastelee kriittisesti johtamisen sisältöjä ja keinoja

Taso 3 Opiskelija

- kuvaa sosiaali- ja terveysalaa ohjaavia sääntöjä kokemuksiensa kautta

- kuvailee asiakaslähtöistä laatua ja tuloksellisuutta käytännön tilanteiden kautta

- kuvailee johtamisen sisältöjä ja keinoja, joilla tuottavuutta voidaan lisätä työyhteisössä

Taso 1 Opiskelija

-määrittelee sosiaali- ja terveysalaa ohjaavia asiakirjoja

-nimeää asiakaslähtöisen laadun ja tuloksellisuuden keskeiset tekijät sosiaali- ja terveysalalla

-määrittelee johtamisen keskeisiä käsitteitä, sisältöjä ja keinoja

Edeltävät opinnot
Constructors of Wellbeing. Harjoittelu 4.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson yhteydessä.

 

  • No labels