Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa keskeiset tuki- ja liikuntaelimistön sekä keskus- ja ääreishermoston rakenteet ja niiden toimintaa rajoittavat

sairaudet

- ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön ja keskus- ja ääreishermoston merkityksen toimintakyvylle

- osaa arvioida kyseisten kehonosien toimintaa tai niitä sääteleviä tekijöitä

- osaa tuki- ja liikuntaelimistön terapian perusmenetelmiä (manuaalinen terapia 1).

  • No labels