Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää näkemystä graafisen suunnittelun ilmentymistä

Sisältö

Sisältö täsmentyy ammatillisesti ajankohtaisen aiheen mukaan. Työpajan harjoitustyö voidaan toteuttaa yritysyhteis- tai tutkimus- ja kehitystyönä ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, osoitettu kirjallisuus ja ammattijulkaisut.

  • No labels