Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT207 HENKILÖSTÖ- JA MUUTOSJOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa konkreettisia toimintamalleja esimiestyöhön, myös muutostilanteisiin
  • saa valmiudet uusiutua esimiehenä ja toimia menestyksekkäästi ihmisten johtajana
  • osaa tarkastella analyyttisesti esimiestyössä eteen tulevia ongelmatilanteita ja ratkaista ne rakentavalla tavalla
  • saa valmiudet analysoida muutoksen johtamista.

Sisältö

Johtaminen henkilöstönäkökulmasta, mm. oman johtajuuden ja osaamisen tunnistaminen ja analysointi, työyhteisötaidot, muutoksen johtaminen, ihmisten johtaminen muutoksessa.

Suoritustapa ja arviointi

Non-stop verkko-opinnot, oppimistehtävät. Opintojakson arviointi perustuu oppimistehtävien suorittamiseen. Arviointi 0-5.

Opiskelumateriaali

Reppu-oppimisympäristössä tarjottava materiaali.

 

 

  • No labels