Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa reflektoida ammatillista kasvuaan yksin ja muiden kanssa
- kehittää omaa sosiaalialan ammatti-identiteettiään
- lisää itsetuntemustaan tutkivan ja osallistavan taiteen avulla
- löytää erilaisia keinoja itseilmaisuun ja toisen kuunteluun
- osaa toimia tavoitteellisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- syventää viestinnän taitojaan osana sosiaalialan ammatti-identiteettiään.

  • No labels