Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-jäsentää yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja siihen liittyviä tekijöitä
-kuvata suomalaisen yhteiskunnan kehitysvaiheita ja muutossuuntia ja niiden vaikutuksia toteutettavaan sosiaalipolitiikkaan
-jäsentää sosiaalisia ilmiöitä ja ongelmia sosiologisesta ja sosiaalipoliittisesta näkökulmasta
-määritellä yhteiskunnallisen tuki- ja palvelujärjestelmän ja sitä ohjaavan lainsäädännön sekä osaa soveltaa sitä koskevaa tietoa erilaisissa sosiaalialan toimintaympäristöissä.

  • No labels