Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

 Opiskelija

- osaa analysoida päihteidenkäyttöä monialaisena ja laaja-alaisena ilmiönä

- tunnistaa ja arvioi päihderiippuvuuden syntyyn liittyviä tekijöitä

- analysoi päihteiden käyttöön ja päihteidenkäyttäjiin liittyviä asenteita

- perehtyy ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, päihdekuntoutukseen ja jälkihoitoon erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Päihteet, päihderiippuvuus, ehkäisevä- ja korjaava päihdetyö, päihdelainsäädäntö ja päihdepalvelujärjestelmä, haittojen minimointi, motivointityö ja muutosprosessi, sosiaalisen asiantuntijuus päihdetyössä.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, kirjallisuuteen tutustuminen, tentti/oppimispäiväkirja, opintokäynnit.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa analysoida päihteidenkäyttöä monialaisena ja laaja-alaisena ilmiönä

- kommentoi ennaltaehkäisevää päihdetyötä , päihdekuntoutusta ja jälkihoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä

- analysoi päihteiden käyttöön ja päihteidenkäyttäjiin liittyviä asenteita

3

- tunnistaa ja tutkii päihderiippuvuuden syntyyn liittyviä tekijöitä

- analysoi ennaltaehkäisevää päihdetyötä, päihdekuntoutusta ja jälkihoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä

1

- ymmärtää päihteidenkäyttöä monialaisena ja laaja-alaisena ilmiönä

- tunnistaa päihderiippuvuuden syntyyn liittyviä tekijöitä

- perehtyy ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, päihdekuntoutukseen ja jälkihoitoon erilaisissa toimintaympäristöissä

- löytää päihteiden käyttöön ja päihteidenkäyttäjiin liittyviä asenteita

Opiskelumateriaali

Andersson, M., Hyytinen, R. & Kuorelahti, M. (toim.) Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä, odotus- ja vauva-aikana. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto 38.

Hyytinen, R. 2007. Lapsi, huumeperhe ja toivo. Lapsen todellistuminen huumeperheen kuntoutusprosessissa. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto 37.

Kaipio, K. & Ruisniemi, A. (toim.) 2009. Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. Jyväskylä: Vapaan alkoholistihuollon kannatusyhdistys - VAK ry.

Kuusisto, K. 2010. Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen. Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa.

Väyrynen, S. 2007. Usvametsän neidot. Tutkimus nuorten naisten elämästä huumekuvioissa. Acta Universitatis Lapponiensis 118.

Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

  • No labels