Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa analysoida miten lihasten, nivelten ja hermojen ongelmat vaikuttavat asiakkaan liikkumiseen ja toimintakykyyn

- osaa tutkia ja hoitaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavia lihasten, nivelten ja hermojen ongelmia

- osaa laatia asiakkaan kuntoutumista tukevia harjoitteluohjelmia huomioiden kivun ja kudostason ongelmat

  • No labels