Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelija

- ymmärtää hermo-, lihas-, niveltason häiriöiden vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn

- osaa tutkia selän alueen ongelmia

- osaa tutkia niska-hartiaseudun ja yläraajan ongelmia

- osaa tutkia lantion ja alaraajan ongelmia

- osaa laatia asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukevia harjoiteohjelmia

- tietää, miten neurodynamiikan häiriöitä voidaan tutkia

- tunnistaa, miten neurodynamiikan häiriöt ilmenevät asiakkaan toimintakyvyssä

- osaa tutkia ja hoitaa neuraalikudoksen toimintaa osana muuta fysioterapiaa

- osaa valita sopivia hoitokeinoja neurodynamiikan tukemiseksi

- osaa ohjata asiakkaalle omatoimisia harjoitteita neurodynamiikka huomioiden.

Sisältö

Lihasten, jänteiden, hermojen ja nivelten tutkimismenetelmät sekä tuki- ja liikuntaelimistön terapeuttinen harjoittelu.

Edeltävät opinnot

Lääketieteelliset aineet, Manuaalinen terapia 1, Liikunta terveyden ylläpitäjänä, Toimintakyvyn orientoiva arviointi, Toimintakyvyn tukeminen

Suoritustapa ja arviointi

Etukäteismateriaalina tentittävä kirjapaketti. Luennot, käytännön harjoitukset, potilastapauksen raportointi, soveltava

teoriatentti. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

-        osaa suunnitella TULE-asiakkaan tutkimisen ja terapiasuunnitelman ICF:n eri tasoilla

-        osaa soveltaa eri terapiamenetelmiä yleisimmissä tuki- ja liikuntaelin ongelmissa ja perustella tieteelliseen näyttöön tukeutuen niiden valinnan

-        osaa suunnitella uusimpaan tutkimustietoon perustuvan TULE-asiakkaan toimintakykyä tukevan terapeuttisen harjoiteohjelman           

Taso 3 Opiskelija

- osaa suunnitella TULE-asiakkaan tutkimisen ja terapiasuunnitelman ICF:n pohjautuen

- hallitsee eri terapiamenetelmiä yleisimmissä tuki- ja liikuntaelin ongelmissa ja perustella niiden valinnan

-  osaa suunnitella ja perustella TULE-asiakkaan toimintakykyä tukevan terapeuttisen harjoiteohjelman

Taso 1 Opiskelija

- osaa suunnitella TULE-asiakkaan tutkimisen ja terapiasuunnitelman 

- tietää eri terapiamenetelmät yleisimmissä tuki- ja liikuntaelin ongelmissa

- osaa suunnitella TULE-asiakkaan toimintakykyä tukevan terapeuttisen harjoiteohjelman

Opiskelumateriaali

Donatelli R. 2011. Physical Therapy of the Shoulder. 2. painos. Elsevier.

Kaltenborn, F. Manual mobilization of the joints. Vol1. The extremities.

Magee, D. 2008. Orthopeadic physical assessment. St Louis: Missouri Elsevier Saunders.

Sharmann, S. 2002. Diagnosis and treatment of Movement Impairment Syndromes. Mosby.

  • No labels