Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- harjoittelee tutkimisen, kliinisen päättelyn ja terapiamenetelmien taitojaan joko tuki- ja liikuntaelimistön tai hengitysverenkiertoelimistön

toimintarajoitteiden asiakkaiden parissa

- kehittyy kyseisten asioiden kirjaamisessa.

Sisältö

Harjoittelu työympäristöissä.

Edeltävät opinnot

Moduulin Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi, ohjaus- ja terapiakäytännöt I tai II – riippuen kumpaan moduuliin harjoittelu kytkeytyy. Harjoittelu 1 ja 2.

Suoritustapa ja arviointi

Työharjoittelu ja oppimistehtävien palauttaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnista tarkasti harjoittelun käsikirjassa.

  • No labels