Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

- osaa käyttää liikuntaa fysioterapian keinona asiakkaan tarpeen mukaisesti

- ymmärtää liikunnan merkityksen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

- osaa terveyden edistämisen keinoja

- osaa arvioida ja mitata sydän- ja hengityselinsairaan henkilön fyysistä suorituskykyä sekä tulkita ja hyödyntää tuloksia

fysioterapia- ja liikuntasuunnitelman laadinnassa.

  • No labels