Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa suunnitella ja toteuttaa neurologista ja psykofyysistä fysioterapiaa

- pystyy kriittisesti ymmärtämään ja arvioimaan fysioterapian vaikuttavuutta

- pystyy työskentelemään muuttuvissa olosuhteissa

- syventää osaamistaan asiakastyössä: vuorovaikutustaidot, ohjaaminen, työelämävalmiudet jne.

- kykenee arvioimaan omaa työtään ja yhdistämään aikaisemmin oppimaansa uuden tiedon ja taidon oppimiseen.

  • No labels