Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- syventää kliinistä päättelyä ja siinä tarvittavia tietojaan ja taitojaan fysioterapiassa kuntoutumisen eri osa-alueilla

- suorittaa harjoittelun jossain fysioterapiayksikössä tavoitteena asiantuntijuuden ja kliinisen päättelyn syventyminen.

  • No labels