Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- suunnitella opinnäytetyöprosessia

- toimia yhteistyössä työelämä- ja hanketoimijoiden kanssa

- noudattaa hyvää tieteellistä käytännettä ja välttää sen loukkauksia

- löytää tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarvittavaa tietoa

- soveltaa lähdekritiikkiä

- raportoida opinnäytetyön tutkivan kirjoittamisen perusteiden mukaan

  • No labels