Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

- Tiedontarpeen jäsentäminen hakutermeiksi käyttäen erikoisalojen asiasanastoja

- Oman alan keskeisten tiedonlähteiden tunnistaminen ja tehokas käyttö

- Tietämyksen syventäminen oman alan aineistojen lähdekriittisestä arvioinnista

  • No labels