Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- laatia laadullisen ja määrällisen tutkimusasetelman

- käsitellä laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa

- analysoida laadullista ja määrällistä tutkimusaineistoa

- käsitellä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä

- arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä

- soveltaa tutkimuksellista lähestymistapaa toiminnallisessa kehittämishankkeessa

  • No labels