Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

tietoperusta, käsitys tiedosta ja peruskäsitteet

tutkimusaiheen määrittely

tutkittava kohde ja sen rajaaminen

tutkimuksen tavoite, tehtävä ja ongelmat

tutkimussuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laadinta

  • No labels