Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää ensimmäisenä vuonna hankittua visuaalisen alan ja presentaatiotaitojen esitystekniikan perustietämystä
  • osaa tuottaa viimeisteltyjä käsivaraisia esityskuvakokonaisuuksia suunnitelmistaan
  • hahmottaa käsivaraisen esitystekniikan mahdollisuudet ja rajoitukset
  • kehittää kuvallisen ilmaisunsa ammatillisen toiminnan edellyttämälle perustasolle.

Sisältö

Edellisessä modulissa opittuja esitysteknisiä taitoja alakohtaisesti syventävä ja täsmentävä työpaja.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luentoihin ja työpajaan, hyväksytty jakson portfolio.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

  • No labels