Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää perustaitojaan käyttögraafisten ohjelmistojen hallinnassa
  • kykenee tuottamaan yksinkertaisia tuote-esitteitä
  • osaa suunnitella, tuottaa ja taittaa työskentelyään ja työnäytteitään esittelevän portfolionsa.

Sisältö

Adobe Photoshop, Illustrator ja InDesign -ohjelmistojen syventävät opinnot. Pdf-esitykset ja niiden laadinta. Mahdollisuuksien mukaan opintojaksolla voidaan tuottaa materiaalia pääaineen harjoitustehtävien tueksi.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luentoihin ja kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt tai näyttökokeet.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ohjelmisto-oppaat, ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

  • No labels