Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa luoda Adobe Illustrator –ohjelmalla digitaalisia moduulikirjastoja vaatteista
  • osaa monipuolisesti piirtää työkuvien yksityiskohtia
  • osaa luoda Adobe Photoshop  ja Illustrator –ohjelmilla jatkuvia kuoseja ja värierotella ne.

Sisältö

Moduulikirjastojen luominen vaatteista Adobe Illustrator –ohjelmalla. Työkuvien yksityiskohtien piirtäminen vektorityökaluilla sekä symboleiden ja erikoissiveltimien käyttö. Jatkuvien täytteiden (kuosit) luominen ja käyttäminen Adobe Photoshop  ja Illustrator –ohjelmilla.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen kontaktiopetukseen, ohjatut harjoitustyöt. Arvioitavat harjoitustehtävät tai näyttökoe.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ohjelmisto-oppaat, ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

  • No labels