Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy graafisen käyttöliittymäsuunnittelun perusteisiin
  • hallitsee yksinkertaisten multimediaesitysten tekemisen
  • osaa suunnitella tuotteen kokonaisuutta tukevan tuotegrafiikan.

Sisältö

Jakso painottuu opiskelijan henkilökohtaisen näkemyksen voimistamiseen. Opiskelijan ilmaisuskaala laajenee mm. multimedia työkaluihin tutustumalla. Esiintymistaitoja harjoitellaan lisää, tavoitteena valmiudet luontevien, selkeiden ja ammattimaisten presentaatioiden pitämiseen. Muodonantoa pyritään syventämään mm. perehtymällä muotoilun graafisen puolen suunnitteluongelmiin, kuten käyttöliittymien, tuotegrafiikan ja värien avulla tapahtuvaan viestimiseen.

Suoritustapa ja arviointi

Luento-opetus sekä opintojakson aikana suoritetut ohjatut harjoitustehtävät.  Mahdollisuuksien mukaan opintojaksolla voidaan tuottaa materiaalia pääaineen harjoitustehtävien tueksi.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ohjelmisto-oppaat, ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

  • No labels