Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää hyväksi Adobe Flash ja Dreamweaver –ohjelmien valmiita pohjia
  • osaa luoda erityyppisiä animaatioita Adobe Flash –ohjelmalla
  • osaa perustaa oman nettisivuston ja laittaa siihen erityyppistä aineistoa.

Sisältö

Adobe Flash ja Dreamweaver –ohjelmien peruskäyttö. Ohjelmien valmiiden pohjien käyttäminen ja muokkaaminen. Erityyppiset animaatiot Flashilla. Perusnettisivuston luominen Dreamweaverilla käyttämällä omia töitä ja materiaaleja. CSS-tyylitiedoston luominen.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen kontaktiopetukseen, ohjatut harjoitustyöt. Arvioitava nettisivusto.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ohjelmisto-oppaat, ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

  • No labels