Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- ennakoida ja analysoida yksikön toimintaympäristöstä nousevia haasteita ja palvelutarpeita ja tuottaa strategian

- suunnitella, johtaa, arvioida ja kehittää yksikkönsä toimintaa ja taloutta strategiaan perustuen

- suunnitella strategialähtöistä osaamisen kehittämistä ja luoda sitä tukevan ilmapiirin

- kehittää omaa johtamistaan eettisin periaattein ja luoda edellytyksiä toimivalle työyhteisölle ja työhyvinvoinnille

  • No labels