Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- esitellä sosiaali- ja terveysalan toimintayksikön toimintaan vaikuttavia kansallisia ja kansainvälisiä muutostekijöitä ja kansallisia kehittämisstrategioita

- laatia sosiaali- ja terveysalan toimintayksikön toimintaympäristöanalyysin

- soveltaa erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä

Sisältö

Sosiaali- ja terveyspolitiikka ja sen keskeiset kehittämisstrategiat kansainvälisellä, valtakunnallisella ja alueellisella tasolla, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutokset ja niiden ennakointi, toimintaympäristöanalyysi, tulevaisuuden ennakointimenetelmät.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen. Ryhmätyönä laadittava yksikkötasoisen strategiaperusta.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma.

Sosiaalisesti kestävä Suomi. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2010. Terve ja hyvinvoiva Suomi 2020.

Kaste 2 -ohjelma.

Muut alakohtaiset ja alueelliset kehittämisstrategiat.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels