Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- selittää strategisen ajattelun perustaa ja strategisen johtamisen prosessin  

- soveltaa strategisen johtamisen teoriaa strategiaprosessissa

- laatia yksikkötason strategian ja toimintasuunnitelman

Sisältö

Strategiaperusta, strateginen johtaminen, strateginen suunnittelu, strategian muotoilu ja toimeenpano, strateginen johtaminen organisaation eri tasoilla.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen ja kirjallisuuden suorittaminen.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.

  • No labels