Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- strategisen henkilöstöjohtamisen perusteet

- soveltaa strategisen henkilöstöjohtamisen teoriaa esimiestyössä ja tuottaa henkilöstöstrategian

- toteuttaa strategiaan perustuvaa henkilöstöjohtamista ja tuottaa osaamiskartoituksen

Sisältö

Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtaminen ja työyhteisön kehittäminen, osaamisen arviointi ja kehitys-keskustelu, yhteisöllisyys ja työyhteisön sosiaalinen toimivuus henkilöstöjohtamisen näkökulmasta, diversiteettijohtaminen.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luento-, verkko- ja seminaariopetukseen ja kirjallisuuden suorittaminen. 

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Viitala R. 2007.  Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä. Edita: Helsinki.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

  • No labels