Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet  

Opiskelija osaa

- tutkimuksellisen kehittämishankkeen prosessin

- soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamista osana organisaation strategialähtöistä toiminnan kehittämistä

- viestiä asiantuntevasti suullisesti ja kirjallisesti oman alansa kehittämisestä

  • No labels