Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa perusteet 3D-geometrian hyödyntämisestä jyrsinnässä
  • ymmärtää 3D- geometrian hyödyntämismahdollisuudet 3D-perustaisissa tuotantoprosesseissa
  • osaa perusteet 3D-geometrian hyödyntämisestä pikamallien tuottamisessa
  • suoriutuu pikamallien ja jyrsintäpalveluiden hankkimisesta niitä tarjoavilta yrityksiltä.

Sisältö

Opintojaksolla annetaan tietoa ja harjoitellaan 3D-ohjelmistojen täysimittaista hyödyntämistä tuotteen suunnittelu- ja tuotantoprosessin eri vaiheissa. Jaksolla voi olla mukana ulkomaisia vaihto-opiskelijoita, jolloin opetuskieli on osin englanti.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen luentoihin ja kontaktiopetukseen, hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt tai näyttökokeet.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ohjelmisto-oppaat, ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

  • No labels