Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää ja täydentää osaamistaan ammatillisilla teemajaksoilla

Sisältö

Opintokokonaisuudella järjestetään ko. ryhmän tarpeita vastaavia ja ammattitaitoa täydentäviä opintoja.

Suoritustapa ja arviointi

Projektityöskentely, työpajat ja luennot.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan jakson alussa.

  • No labels