Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 43 Current »

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 3

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Vieras kieli ja viestintä 3 op

 3

 

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

Toimiva yritys 21 op

 

 

 

 

 

04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op

5

 

 

 

 

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

4

 

 

 

 

04LII301/3 Taloushallinto 4 op

4

 

 

 

 

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

4

 

 

 

 

04LII602/5 Logistiikka 4 op

4    

Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

 

 

 

 

 

04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op

3

 

 

 

 

04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 op

3

 

 

 

 

Työvälineet 10 op

     

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op

6    

04LII603/2 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op

4    

Kielet ja viestintä 14 op, voidaan suorittaa lukuvuosina 1-3

     

04LII604/1 Yritysviestintä 4 op

4    

Vieras kieli 10 op

10    

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 85 OP

(sisältää vaihtoehtoiset ammattiopinnot 44 op)

1

2

3

4

suoritusvuosi

Asiakasosaaminen 10 op

 

 

 

 

 

04LIA801/1 Asiakkaan kohtaaminen 5 op 1)

 

 

 

 

04LIA801/2 Asiakassuhteen johtaminen 5 op 1)

5

 

 

 

 

Esimiestyöskentely 5 op

 

 

 

 

 

04LIA802/1 Esimiehenä toimiminen

3

 

 

 

 

04LIA802/2 Työlainsäädäntö

2

 

 

 

 

Projektinhallinta 10 op

 

 

 

 

 

04LIA804/1 Projektinhallintamenetelmät 5 op 1)

5

 

 

 

 

04LIA804/2 Projektinhallinnan taito 5 op 1)

5

 

 

 

 

Kannattavuuden hallinta 6 op 

 

 

 

 

 

04LIA803/1 Finanssimatematiikka 3 op

 

3

 

 

 

04LIA803/2 Johdon laskentatoimi 3 op

 

3

 

 

 

Tutkimusorientaatio 10 op

 

 

 

 

 

04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op

 

5

 

 

 

04TUT602 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 2)

 

5

 

 

 

04TUT603 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 2)

 5   

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

2013-2014

     

Kannattavuuden hallinta, jatko 5 op

     

04LIA817/1 Tietotekniikka 3 op

     

04LIA817/2 Talouden suunnittelu ja seuranta 2 op

     

04LIA311 Sähköinen liiketoiminta 5 op 

     

04LOG7/1 Toimitusketjun hallinta 5 op

     

Pankki- ja rahoitusosaaminen 5 op

     

04LIA810/2 Pankkijuridiikka 2 op

     

04LIA810/3 Säästäminen ja sijoitustoiminta 3 op 

     

Yritysjuridiikka 10 op

     

04LIA812/1 Sopimus- ja kauppaoikeus 2 op

     

04LIA812/2 Luotonvalvonta ja saatavien perintä 3 op

     

04LIA812/3 Yhtiöoikeuden keskeinen sisältö 2 op

     

04LIA812/4 Talousrikosoikeus 3 op

     

Vastuullinen liiketoiminta 10 op

     

04LIA815/1 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kilpailukeinona 5 op

     

04LIA815/2 Ympäristöjohtaminen, -laskenta ja -raportointi 5 op

     

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 44 OP

2014-2015

1234suoritusvuosi 

Pankki- ja rahoitusosaaminen 5 op

     

04LIA810/1 Yritysrahoitus 5 op

     

Kansainvälinen toimintaympäristö 10 op

     

04LIA811/1 Kansainvälinen talous 3 op

     

04LIA811/2 Kansainvälinen sopimusoikeus 3 op

     

04LIA811/3 Kansainvälinen markkinointi ja logistiikka 4 op

     

Julkisten palveluiden kehittäminen 10 op

     

04LIA816/1 Julkishallinto ja julkisten hankintojen pelisäännöt 5 op

     

04LIA816/2 Julkisten palvelujen hankinta, kilpailutus ja laatu 5 op

     

Tilinpäätöksen laadinta 10 op

     

04LIA813/1 Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 op

     

04LIA813/2 ATK-sovellukset 3 op

     

04LIA813/3 Hyvä tilinpäätöskäytäntö 4 op

     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot voi valita liiketalouden alan

tai muiden koulutusyksiköiden tarjonnasta. Ks. erillinen opas.

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04TYÖ04 Harjoittelu 30 op

 

 

30

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

15

 

 

04OPIN01 Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

1) voidaan suorittaa lukuvuosina 1-2

2) valittava toinen opintojakso. Molemmat opintojaksot sisältävät Tieteellisen kirjoittamisen 2 op.

 

  • No labels