Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedonhankinnan opas

Tieto- ja kirjastopalvelut 2014.

Hyvän informaatiolukutaidon vaatimat tiedonhankintataidot tarkoittavat:

  • kykyä tunnistaa tiedontarve
  • kykyä hakea ja paikantaa tietoa
  • löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia sekä käyttöä

Suositus IL-opintosuunnitelmaksi

Suositus Suomen korkeakouluille - Informaatiolukutaito korkeakouluopinnoissa

Sisältö

 

Creative Commons License

Fellmannian typografinen koivupuu. Anna Savolainen ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijaryhmä, ohjaajana Christoffer Leka. Fellmannian typografinen puu kolmessa kerroksessa

 

  • No labels