Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn malli 

Koulutuskeskus Salpauksessa ja Lahden ammattikorkeakoulussa käytetään yhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn välineitä (mm. sosiaalista mediaa) opetuksessa, sisällöntuotannossa, viestinnässä, markkinoinnissa ja ammatillisessa verkostoitumisessa.

Yhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn välineillä voit rakentaa ja laajentaa omaa oppimisverkostoasi (Personal learning network PLN). Välineiden avulla voit hankkia ajankohtaista tietoa, uusia näkökulmia ja yhteyksiä oman alasi asiantuntijoihin ympäri maailman. Hyödyt verkostosta eniten, kun käytät sosiaalisen median välineitä säännöllisesti, seuraat muita ja jaat omaa sisältöä. 

Viereinen 'Sosiaalisen median käsite' -kuva kertoo hyvin sosiaalisen median luonteesta: Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja Web 2.0 -teknologioiden avulla (ks esim. Kalliala & Toikkanen 2009). Kuva: Harto Pönkä 

Opetuksessa, viestinnässä ja muussa työskentelyssä kannattaa aina sopia, mitä välineitä käytetään ja miten. Sosiaalisen median arvo tulee ihmisten välisestä toiminnasta, joten sen käyttö edellyttää avoimuutta, sitoutumista ja aktiivisuutta.


Suositeltavia välineitä

Haluatko sujuvoittaa työntekoasi, tukea omaa ja opiskelijoidesi oppimista, näkyä asiantuntijaverkostoissa ja pysyä ajan tasalla? Aloita peruskäyttäjän välineistä ja siirry taitavan käyttäjän välineisiin oman tarpeesi mukaan. Katso myös kuukauden vinkit, joissa tarkempaa tietoa välineistä ja niiden käytöstä. Pyydä apua myös kollegoilta ja tarjoa sitä itsekin!  

Peruskäyttäjän välineet

 


Katso Peruskäyttäjä-mindmapista myös verkkoversio, josta löydät plussia klikkaamalla linkkejä lisätietoihin ja ohjeisiin.

  • Tulosalueiden www-sivut sekä intranetit Kori, Pakki ja Reppu kokoavat tarpeellisen tiedon ja kertovat, mitä meillä tapahtuu. Omaa sisältöä saat nettiin päivittäjien kautta. Katso listat Korin päivittäjistä ja nettisivujen päivittäjistä. 
  • Outlook-sähköposti, -kalenteri ja -tehtävät ovat tietotyöläisen perustyövälineitä.
  • Lync on hyvä väline pikaviestintään, verkkokokouksiin, ohjeistamiseen ja neuvontaan. Lync löytyy jokaisen konsernilaisen tietokoneelta, ja sisäänkirjautuminen tapahtuu automaattisesti. Lync on integroitu mm. Outlookiin, Sharepointiin ja AHA-järjestelmään, joten esim. tavoitettavuustiedot näkyvät myös niissä.
  • Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä toimii hyvin verkko-opetuksessa ja videoiden tallentamisessa.
  • LinkedInissä voit tuoda omaa osaamistasi esiin ja verkostoitua ammatillisesti. LinkedinIn-ryhmistä löydät helposti uusinta tietoa sinua kiinnostavista asioista. 
  • Moodle (LAMK: Reppu /Salpaus: Elsa) on opetuksen perustyöväline. Katso esim. LAMKin minimikriteerit Repun ja muiden verkkotyökalujen opetuskäytölle.
  • Kyvyt.fi ePortfolio on Moodleen integroitu palvelu. Opiskelija hallinnoi omaa sisältöään, ja se kaikki jää hänelle käyttöön opintojen jälkeen. Tekijä hallinnoi sisältöjen julkisuusasteen, henkilökohtaisesta täysin avoimeen.  
  • Konsernin wiki sopii yhteisölliseen työskentelyyn. Wikin sivustot (space) voivat olla kokonaan julkisia tai ne voidaan sulkea AD-tunnusten taakse. Jos haluat ryhmällesi tai projektillesi wikiin oman hallinnoitavan sivuston, ota yhteyttä Salpauksen verkko-opetuspalveluihin tai Lamkin Opetusteknologiapalveluihin.
  • SkyDriven, Google Driven ja Dropboxin avulla voit säilyttää, jakaa ja työstää tiedostoja verkossa.   

Tiesitkö, että voit asentaa itse joitakin sovelluksia työkoneellesi (mm. pilvipalvelut SkyDrive ja Google Drive sekä selaimet Google Chrome ja Firefox)? Aloita sovellusluettelosta. Lisätietoja ohjelmien itsepalveluportaalista.

Taitavan käyttäjän välineet

Taitava käyttäjä täydentää peruskäyttäjän välineitä seuraavilla. 

Katso Taitava käyttäjä -mindmapista myös verkkoversio, josta löydät plussia klikkaamalla linkkejä lisätietoihin ja ohjeisiin.

  • Facebookin suljetut ryhmät sopivat ajatusten vaihtoon esim. tiimeille ja opiskelijaryhmille. Projektin tai yksikön viestinnässä voi toimia oma sivu, jonka näkee ilman Facebook-tiliäkin. Myös Lamkin ja Salpauksen Facebook-sivuja voi hyödyntää, ylläpito-oikeuksia saa Viestintä- ja markkinointipalveluista.
  • YouTube sopii videoiden tekemiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen ja jakamiseen. YouTubessa julkaistuja videoita voi myös upottaa www-sivuillemme.  
  • Twitterin kautta voit seurata itseäsi kiinnostavia puheenaiheita ja osallistua ajankohtaisiin keskusteluihin. Twitterin sisällöt ovat julkisia, joten voit seurata henkilöitä tai aiheita ja hakea sieltä sisältöä myös kirjautumatta palveluun.
  • Blogi toimii opettajan, opetusryhmän, projektin tms. viestintä- ja keskustelu- ja dokumentointialustana.
  • Diigoon voit tallentaa itsellesi tai ryhmälle hyödylliset linkit niin, että löydät ne helposti jälkikäteenkin. Diigon sisällöt ovat pääosin julkisia, joten voit hakea hyödyllisiä linkkejä myös ilman kirjautumista
  •  SlideSharessa voit tallentaa ja jakaa PowerPoint-esityksesi. 
  • Flickrissä voit julkaista ja jakaa valokuvasi sekä hyödyntää niitä muilla verkkosivuilla yksittäin tai esityksenä.
  • Yammer sopii keskusteluun ja viestintään organisaation sisällä.
  • xTune on yhteisösovellus parvityöskentelyyn. xTunea pilotoidaan parhaillaan Salpauksessa, ja sinne pääsevät myös muut kiinnostuneet. 

Verkkotyöskentelyn muistilista


Roolit ja tiedon jakaminen 

 Tekijänoikeudet

 • Sinulla on oltava käyttöoikeus materiaaliin, jota julkaiset verkossa (teksti, kuva, video, ääni, graafi). Erityisesti kuvissa ja videoissa varmista, että julkaisemiseen on lupa. 
 • Kun viittaat muiden teksteihin tai aineistoihin, mainitse aina lähde.
 • Lisätietoja saat esim. Opettajan tekijänoikeusoppaasta.

Tietoturva

 • Perehdy huolellisesti kunkin verkkopalvelun käyttöehtoihin. Lisätietoja käyttöehdoista mm. Edu.fi:ssä (OPH 2010) 
 • Älä käytä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin käyttäjätunnus-salasanayhdistelmää muissa verkkopalveluissa.
 • Käytä verkkopalveluihin kirjautumiseen ensisijaisesti henkilökohtaista sähköpostiosoitetta työsähköpostiosoitteen sijaan.
 • Tutustu myös konsernin tietoturvaohjeeseen. 

Opetus ja ohjaus

 • Ilmoita opiskelijoille etukäteen, jos kurssilla käytetään sosiaalisen median välineitä. 
 • Jos käytät sosiaalista mediaa opetuksessa, sovi pelisäännöistä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Pohtikaa esimerkiksi, mikä sisältö sopii avoimesti jaettavaksi ja mikä suljettuun ympäristöön.
 • Huomioi, että alle 18-vuotias opiskelija ei voi itsenäisesti päättää sopimusten teosta. Palveluun rekisteröityminen on sopimus, jonka tekemiseen alaikäiset tarvitsevat huoltajan suostumuksen. 

Viestintä ja markkinointi

 • Keskeinen sisäisen viestinnän välineemme on Kori-intranet. Koko henkilökuntaa koskevan tiedon täytyy löytyä koottuna Korista, ainakin linkkien kautta.
 • Ulkoisen verkkoviestinnän pääkanavia ovat tulosalueiden verkkosivut. Sosiaalisen median välineet sopivat hyvin tukemaan verkkosivujen viestintää.
 • Salpauksella, Lamkilla ja Tuoterenkaalla on tulosaluetasoisia sosiaalisen median yhteisöjä (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Flickr, blogit). Lisäksi yksiköillä ja projekteilla on omia. Jos olet perustamassa yksiköllesi tai projektillesi sivua, yhteisöä tai profiilia johonkin sosiaalisen median palveluun, ota yhteyttä Viestintä- ja markkinointipalveluihin viestintäsuunnittelijaan.

 

Hyödyllisiä linkkejä

 

 

 
Navigate space