Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ottaa vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta
  • osaa kehittää ja johtaa strategialähtöisesti 

  • osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja.
  • No labels