Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII001 INNOVAATIO- JA PROJEKTITYÖTAIDOT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa osoittaa perehtyneensä erilaisiin opintojen aikana  sovellettaviin oppimismenetelmiin
  • osaa työskennellä tiimissä ja yhteistyöverkostoissa
  • osaa työskennellä projekteissa projektiryhmän jäsenenä
  • osaa johtaa erilaisia projekteja
  • osaa keskustella innovatiivisen kulttuurin merkityksestä erilaisissa organisaatioissa
  • osaa selostaa mitä luovalla ajattelulla tarkoitetaan, mitä vaiheita innovaatioprosessissa on sekä mitä menetelmiä näissä käytetään

Sisältö

Oppimistyylit, oman oppimisen arviointi, ongelmakeskeisiin oppimismenetelmiin tutustuminen, tiimityön perusteet, projektinhallinta, innovaatiotoiminta ja luova ajattelu.

Suoritustapa ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.
  2.  Etäopetus: oppimistehtävät ja yritysportfolio. Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels