Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII002 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata organisaatiorakenteet
  • osaa tunnistaa/kuvata/tarkastella eri toimijoiden rooleja organisaatiossa
  • osaa osoittaa perehtyneisyytensä keskeisimpiin työlainsäädännön säädöksiin
  • osaa kertoa työsuhteen elinkaaren eri vaiheista
  • osaa tarkastella henkilöstöjohtamista työyhteisössä
  • osaa avustaa rekrytoinnissa

Sisältö

Organisaatio käsitteenä ja organisaatiorakenteet, työlainsäädäntö organisaation toiminnan ja henkilöstöjohtamisen säätelijänä, henkilöstöjohtaminen ja henkilöstötoiminnot organisaatiossa, työsuhteen elinkaari

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät, lähiopetus ja virtuaalioppiminen. Hyväksytyn suorituksen arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävät tehdään tekstinkäsittely- ja esitysmateriaalityökaluin. Osa oppimistehtävistä esitellään suullisesti yleisölle.

Opiskelumateriaali

Erikseen sovittava materiaali

  • No labels