Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 75 OP

04LIIYRI Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 15 op

Moduulin osaamistavoitteet  

Opiskelija

  • osaa kuvata mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan
  • osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
  • osaa laatia liiketoimintasuunnitelman
  • osaa kehittää ja jalostaa liikeideoita ongelmanratkaisun ja käytäntölähtöisen innovoinnin menetelmin
  • osaa kuvata kansantalouden perusmekanismien toimintaa ja suhdannevaihteluiden vaikutuksia yritystoimintaan sekä työllistämiseen
  • osaa arvioida yrityksen oikeudellisia riskejä
  • osaa laatia sopimuksia
  • osaa tehdä tilastollisia analyysejä
  • osaa toteuttaa kvantitatiivisen tutkimuksen

 

  • No labels