Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 75 OP

04POVIV15 Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
  • osaa selittää (onnistuneen) viestinnän merkityksen yhteisön toiminnan kannalta
  • osaa toimia tilanteen ja alan vaatimusten mukaisesti vuorovaikutustilanteissa
  • osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
  • osaa kehittää  kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan
  • No labels