Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Täydentävä osaaminen suuntaa ja profiloi opiskelijan osaamista ja se muodostuu laaja-alaisesti, koulutusvastuut ylittävistä valinnaisista ammatillista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.
  • No labels