Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 105 OP

 

Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
  • osaa tarkastella ja selittää viestinnän merkitystä yhteisön toiminnan kannalta
  • osaa toimia viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa vastaanottajan, tilanteen ja alan vaatimusten mukaisesti
  • osaa kehittää monipuolisesti omia kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan.
  • No labels