Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PERUSOPINNOT 105 OP

Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata yrityksen liiketoiminnan kokonaisuuden
  • osaa esitellä yrityksen liiketoiminnan osa-alueet ja antaa esimerkkejä niiden tehtävistä
  • osaa mallintaa yrityksen keskeisimmät prosessit
  • osaa arvioida ympäristöasioiden merkitystä liiketoiminnalle
  • osaa arvioida yrityksen toimintaa kehittämisen näkökulmasta
  • osaa toimia monikulttuurisessa projektiryhmässä

Yritysportfolio on oppimis- ja arviointimuoto, joka yhdistää Liiketalouden perusopintoja ja toteuttaa integroivaa pedagogiikkaa: opintojaksojen tehtävät sovelletaan opiskelijatiimin itse valitsemaan kohdeyritykseen. Yritysportfoliotyöskentelyn tavoitteena on saada laaja käsitys yrityksen toiminnasta ja soveltaa perusopintojen teoriatietoja käytännön liiketoimintaan TKI-hengessä. Työskentelyn tulokset kootaan sähköiseksi tietokokoelmaksi, joka esitellään ja luovutetaan kohdeyritykselle yritysportfolioseminaarissa. Tietopaketti voi toimia esimerkiksi perehdyttämisen apuna ja tarjota ideoita yritystoiminnan kehittämiseksi. STTK on myöntänyt Yritysportfoliolle työelämätietouden kehittämispalkinnon. Kaikki tämän moduulin opintojaksot liittyvät Yritysportfolioon. 

  • No labels