Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLYLH03 YRITYKSEN LIIKETOIMINTA JA HENKILÖSTÖ 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvailla yrityksen liiketoiminnan osa-alueet ja niitä tukevia tietojärjestelmiä
  • osaa kuvailla mission, vision ja arvojen merkityksen yrityksen toiminnassa
  • osaa kuvata yrityksen liiketoimintaprosesseja eri menetelmillä
  • osaa tarkastella yritystä henkilöstön ja henkilöjohtamisen näkökulmista
  • osaa keskustella työelämän pelisäännöistä

Sisältö

Organisaatiomalleja, henkilöstöjohtaminen, työlainsäädännön perusteet, ympäristöystävällinen toimintakulttuuri, liiketoimintaprosessi, prosessien kuvausmenetelmä.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
  2.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  • No labels