Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLAN003 ASIAKASVIESTINTÄ JA NEUVOTTELUTAIDOT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia myynti- ja ostoneuvotteluissa
  • osaa käyttää markkinointiviestinnän keinoja
  • osaa suunnitella viestintää asiakaspalvelutilanteisiin
  • osaa viestiä digitaalisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Sosiaalinen media markkinointiviestinnän välineenä, neuvottelutaidot, markkinointiviestinnän keinot, IT-palvelujen ja ketterien projektien markkinointi, viestintämuotoilu, ansaittu näkyvyys, myynti- ja ostotilanteet, ympäristövastuullisuus markkinointiviestinnässä.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Integroidaan Markkinointi ja myynti -opintojaksoon.

  1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
  2.  Etäopetus: Yritysportfolio. Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

 

  • No labels