Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA 45 OP

04YLYK015 Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee yrittäjyyden perusteet
  • osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman
  • osaa arvioida liiketoimintamahdollisuuksia
  • osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman ymmärtää jatkuvan kehittämisen merkityksen yritystoiminnassa
  • osaa ottaa huomioon asiakkaat ja muut sidosryhmät yrityksen menestystekijänä
  • osaa kehittää yritystä kokonaisuutena ja omaa työtään sen osana

 

 

  • No labels